English  | Chinese  |  Farsi |  Arabic  
Info generated from:

Search Publication |  All
 Faculty :  
 Department :  
 Type of Publication :  
 Year of Publication :  
1.  2.Awang Haji Yahya Apong, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Suraya Sintang, Nor Adina Abdul Kadir. 2012. Konsep Modal Insan Dalam Sorotan: Analisis Perbandingan Antara Pandangan Barat Dan Melayu-Muslim. Dalam Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V), Pada 26-27 Jun 2012 Di Dewan Persidangan Bridex, Jerudong, Brunei.
  Author(s) :  Profesor Madya Dr. Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim
  Type of Publication :  Chapter in book
  Title of Book :  Prosiding Konfrontasi Antarabangsa Islam Borneo V (Kaib V),
  Index by :  -
       
2.  Analisis Konsep Abrahamic Faiths dan Kaitannya dengan Pluralisme Agama.
  Author(s) :  Profesor Madya Dr. Khadijah Binti Mohd Khambali @ Hambali
  Type of Publication :  Article in Academic Journals
  Publisher :  Universiti Kebangsaan Malaysia
  Index by :  SCOPUS-Cited Publication
       
3.  Kemahiran Konseptual Dalam Menghadapi Cabaran Pendidikan Masa Kini: Perspektif Pengetua dan Guru Besar Novis di Malaysia
  Author(s) :  Dr. Mohammed Sani Bin Ibrahim
  Type of Publication :  Article in Academic Journals
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       
4.  Konsep Bintang Berpasangan Dari Aspek Nas Al-Quran Dan Astronomi
  Author(s) :  Dr. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak
  Type of Publication :  Article in Academic Journals
  Publisher :  Jabatan al-Quran dan al-Hadith
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       
5.  Konsep Fiqh Kepenggunaan Dan Penjagaan Alam Sekitar: Satu Analisis Kritikal
  Author(s) :  Profesor Madya Dr. Rahimin Affandi Bin Abdul Rahim
  Type of Publication :  Chapter in book
  Title of Book :  Halalan Toyyiban Perspektif Malaysia
  Publisher :  Laboratori Polisi dan Pengurusan Halal, Institut Penyelidikan Produk Halal, UPM
  Index by :  -
       
6.  Konsep Ganjaran dalam Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya di Sebuah Sekolah Agama di Terengganu
  Author(s) : 1.   Profesor Madya Datin Dr. Noor Naemah Binti Abdul Rahman
2.   Profesor Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff
3.   Mohd Khairudin Bajuri
4.   Mohamad Khairudin Bajuri
5.   Profesor Madya Dr. Rohaida Binti Mohd Saat
  Type of Publication :  Proceeding
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       
7.  Konsep Ganjaran dalam Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya di Sebuah Sekolah Agama di Terengganu
  Author(s) : 1.   Profesor Madya Datin Dr. Noor Naemah Binti Abdul Rahman
2.   Profesor Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff
3.   Mohd Khairudin Bajuri
4.   Mohamad Khairudin Bajuri
5.   Profesor Madya Dr. Rohaida Binti Mohd Saat
  Type of Publication :  Proceeding
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       
8.  Konsep Ganjaran dalam Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya di Sebuah Sekolah Agama di Terengganu
  Author(s) : 1.   Profesor Madya Datin Dr. Noor Naemah Binti Abdul Rahman
2.   Profesor Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff
3.   Mohd Khairudin Bajuri
4.   Mohamad Khairudin Bajuri
5.   Profesor Madya Dr. Rohaida Binti Mohd Saat
  Type of Publication :  Proceeding
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       
9.  Konsep Ganjaran dalam Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya di Sebuah Sekolah Menengah Agama di Terengganu
  Author(s) : 1.   Profesor Madya Datin Dr. Noor Naemah Binti Abdul Rahman
2.   Profesor Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff
3.   Mohamad Khairudin Bajuri
4.   Profesor Madya Dr. Durriyyah Sharifah Binti Haji Hasan Adli
5.   Profesor Madya Dr. Rohaida Binti Mohd Saat
  Type of Publication :  Proceeding
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       
10.  Konsep Ganjaran dalam Aktiviti Pembelajaran: Pengamalannya di Sebuah Sekolah Menengah Agama di Terengganu
  Author(s) : 1.   Profesor Madya Datin Dr. Noor Naemah Binti Abdul Rahman
2.   Profesor Dato' Dr. Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff
3.   Mohamad Khairudin Bajuri
4.   Profesor Madya Dr. Durriyyah Sharifah Binti Haji Hasan Adli
5.   Profesor Madya Dr. Rohaida Binti Mohd Saat
  Type of Publication :  Proceeding
  Index by :  Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication
       

Page:  1 2 3 [Next] [End]   27 record(s) founds


Copyright 2011 University of Malaya.